Περιγραφή

Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων για την ανάλυση και τον υπολογισμό θεμελιωδών παραμέτρων των ΣΗΕ στη μόνιμη κατάσταση καθώς και σε έκτακτες συνθήκες (σφάλματα). Σε συνδυασμό με το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος παρέχεται στο σπουδαστή η δυνατότητα προσομοίωσης απλών ΣΗΕ, είτε με τη χρήση μοντέλων εξομοίωσης σε υπολογιστή, είτε σε μοντέλα γραμμών μεταφοράς, μετασχηματιστών, φορτίων κλπ.

Ταυτότητα Μαθήματος
  • Κωδικός: EE102
  • Εκπαιδευτές: Χρήστος Μανασής
  • Σχολή - Τμήμα: Σ.Τ.ΕΦ. - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
  • Τύπος: Προπτυχιακό
  • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
  • Χρήστες: 332 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS 

Θεματικές Ενότητες Μαθήματος

1.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

                    1.                      

ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

                    2.                      

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ – ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

                    3.                      

ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

                    4.                      

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

                    5.                      

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ: ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ THEVENIN & ΕΠΑΛΛΗΛΙΑΣ.

                    6.                      

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

                    7.                      

ΑΣΥΜΜΕΤΡΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΑ – ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ

                    8.                      

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ, ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

                    9.                      

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ, ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

                  10.                     

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 1-Φ , 2-Φ & 2-Φ-Γ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ

                  11.                     

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 1-Φ , 2-Φ & 2-Φ-Γ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ

                  12.                     

Οικονομική Λειτουργία ΣΗΕ: Κατανομή φορτίου μεταξύ μονάδων σε σταθμό παραγωγής

                  13.                     

Οικονομική Λειτουργία ΣΗΕ: Κατανομή φορτίου μεταξύ σταθμών παραγωγής, Αυτόματος έλεγχος παραγωγής, Ένταξη μονάδων.