Περιγραφή

Το μάθημα παρέχει στους σπουδαστές βασικές γνώσεις της επιστήμης των Υψηλών Τάσεων που σχετίζονται με τα δίκτυα μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Καταδεικνύει το ρόλο της μόνωσης του δικτύου, αναλύει τη συμπεριφορά των διαφόρων μονωτικών υλικών υπό την επίδραση των διαφόρων μορφών διηλεκτρικών καταπονήσεων που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία ενός ηλεκτρικού συστήματος και εισάγει τις μεθόδους σχεδίασης της μόνωσης εναέριων δικτύων μεταφοράς.

Με τη βοήθεια του εργαστηριακού τμήματος του μαθήματος ο σπουδαστής εξοικειώνεται με τις συσκευές παραγωγής και μέτρησης υψηλών τάσεων, τις διαδικασίες μέτρησης της διηλεκτρικής αντοχής του αέρα σε διατάξεις ομογενούς και ανομοιογενούς πεδίου, τη δοκιμή και τον έλεγχο της αντοχής υγρών μονωτικών.

Ταυτότητα Μαθήματος
  • Κωδικός: EE103
  • Εκπαιδευτές: Γιάννης Κουτσούμπης
  • Σχολή - Τμήμα: Σ.Τ.ΕΦ. - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
  • Τύπος: Προπτυχιακό
  • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
  • Χρήστες: 258 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS 

Θεματικές Ενότητες Μαθήματος

1.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΣΕΩΝ – Μ/Σ ΔΟΚΙΜΩΝ

3. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΤΑΣΕΩΝ – ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ VAN DE GRAAF, ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟΙ ΑΝΟΡΘΩΤΕΣ

4.

ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ – ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ – ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

5.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΚΕΝΟ ΣΦΑΙΡΩΝ, ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΕΣ

6. 

ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ – ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ & ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ – ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

7.

ΜΟΝΩΣΕΙΣ: ΣΤΕΡΕΑ, ΥΓΡΑ & ΑΕΡΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ

8. 

 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΩΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ: ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΚΕΝΑ ΟΜΟΙΟΓΕΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

9. 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΩΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ: ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΚΕΝΑ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

10. 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ SF6

11. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ  ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

12. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ από ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ – ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

13.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΝΑΣΡΟΦΩΝ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ