Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις βασικές λειτουργίες των συστημάτων μέτρησης. Το μάθημα περιλαμβάνει τη χρήση H/Y για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων με χρήση αισθητήρων και καρτών συλλογής δεδομένων, καθώς επίσης και την ανάπτυξη εφαρμογών μέτρησης και ελέγχου σε γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic (Download Visual Studio) και LabVIEW.  Μέσω της ανάπτυξης τέτοιων εφαρμογών γίνεται κατανοητή η πρακτική χρησιμότητα των λειτουργιών μέτρησης ψηφιακής εισόδου, ελέγχου ψηφιακής εξόδου, μετατροπής αναλογικού σήματος σε ψηφιακό και μετατροπής ψηφιακού σήματος σε αναλογικό.

Ταυτότητα Μαθήματος
  • Κωδικός: EE106
  • Εκπαιδευτές: Δρ. Παύλος Πανδής
  • Σχολή - Τμήμα: Σ.Τ.ΕΦ. - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
  • Τύπος: Προπτυχιακό
  • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
  • Χρήστες: 185 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS 

Θεματικές Ενότητες Μαθήματος

1. Εισαγωγή Στη Visual Basic
2. Έλεγχος και λειτουργία κάρτας PCI-1710/1710HG
3. LabVIEW: Διαδικασία καταγραφής Μετρήσεων