Περιγραφή

Στο εργαστηριακό μάθημα των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ επιχειρείται η εξοικείωση των σπουδαστών με τα βασικά στοιχεία της λειτουργίας και της ανάλυσης των ΣΗΕ.

Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται εξειδικευμένο λογισμικό εξομοίωσης (ΕΜΤΡ, Power World Simulator) με τη βοήθεια του οποίου είναι δυνατή η λεπτομερής ανάλυση ενός ΣΗΕ.

 

Ταυτότητα Μαθήματος
  • Κωδικός: EE110
  • Εκπαιδευτές: Βασίλης Καραγιάννης, Χρήστος Μανασής
  • Σχολή - Τμήμα: Σ.Τ.ΕΦ. - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
  • Τύπος: Προπτυχιακό
  • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
  • Χρήστες: 184 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS 

Θεματικές Ενότητες Μαθήματος

1. Εβδομαδιαία Κατανομή Υλης

Εβδομάδα 1η: Εισαγωγή –Βασικές έννοιες στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εβδομάδα 2η: Γίνεται μια περιγραφή του προγράμματος ATP Draw υπολογισμού ταχέων ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων ΕΜΤΡ. Σκοπός της περιγραφής αυτής είναι να γίνει γνωστή και κατανοητή η χρήση του προγράμματος για τους υπολογισμούς των φαινομένων που εμφανίζονται σε ένα ΣΗΕ.

Εβδομάδα 3η:Υπολογισμός Ηλεκτρικών Χαρακτηριστικών Γραμμών Μεταφοράς

Εβδομάδα 4η: Υπολογισμός παραμετρικών στοιχείων γραμμών μεταφοράς – Φαινόμενο Ferranti

Εβδομάδα 5η:Υπολογισμός συμπεριφοράς γραμμής μεταφοράς με ωμικό φορτίο

Εβδομάδα 6η: Υπολογισμός συμπεριφοράς γραμμής μεταφοράς με ωμικοεπαγωγικό φορτίο

Εβδομάδα 7η: Συμπεριφορά γραμμής μεταφοράς με ωμικοχωρητικό φορτίο

Εβδομάδα 8η: Αντιστάθμιση αέργου ισχύος και ρυθμιση τασης στην εξοδο μιας  γραμμής μεταφοράς με ωμικοεπαγωγικό φορτίο

Εβδομάδα 9η: Αντιστάθμιση   γραμμών  μεταφοράς

Εβδομάδα 10η:  Εισαγωγή στο  προγραμμα  Power World Simulator

Εβδομάδα 11η: Μελέτη εγκάρσιας Χωρητικής Αντιστάθμισης  σε ένα δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εβδομάδα 12η: Ανάλυση  Ροής Φορτίου σε ένα δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εβδομάδα 13η: Παρουσίαση εργασιών ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ