Περιγραφή

Περιγραφή και στόχοι μαθήματος

Το μάθημα των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ιαφορά τα κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος. H διδασκαλία του μαθήματος αυτού έχει σανστόχο, οι σπουδαστές:

 • Να γνωρίσουν τα στοιχεία που δομούν ένα Ηλεκτρικό Κύκλωμα και να εξοικειωθούν με την έννοια της Συνεχούς Τάσης και του Συνεχούς Ρεύματος.
 • Να γνωρίσουν την επίδραση του Συνεχούς Ρεύματος στα στοιχεία του κυκλώματος και να εξοικειωθούν με την έννοια της ηλεκτρικής ισχύος.
 • Να γνωρίσουν τους νόμους και τα θεωρήματα που αφορούν τα κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος και να εξοικειωθούν με τις μεθόδους επίλυσης των κυκλωμάτων.

με σκοπό να αποκτήσουν την ικανότητα και εμπειρία, στην επίλυση των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Συνεχούς Ρεύματος.

 

Προαπαιτούμενα

Βασικές γνώσεις γραμμικής άλγεβρας (επίλυση συστήματος γραμμικών εξισώσεων).

 

Βιβλία και βοηθήματα μαθήματος

Μερικά από τα βιβλία του εμπορίου που υπερκαλύπτουν την διδασκόμενη ύλη είναι τα εξής:

 • Εισαγωγή στα Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Ν. Κολλιόπουλος, εκδόσεις ΙΩΝ, 2012
 • Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, William H. Hayt, Jack E. Kemmerly, εκδόσεις TΖΙΟΛΑ, 1991
 • Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Παντελής Βαφειάδης, Iδιωτική έκδοση 2000

Ωστόσο, επειδή το μάθημα είναι εισαγωγικό υπάρχουν αναρίθμητα βιβλία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο σπουδαστής για να εμπλουτίσει τις γνώσεις του.

 

Επαφή διδάσκοντα - φοιτητή

Το μάθημα απαιτεί τρεις ώρες θεωρητικής και δύο ώρες εργαστηριακής διδασκαλίας εβδομαδιαίως.

Το γραφείο του καθηγητή βρίσκεται στο Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων (αίθουσα Γ103). Ο καθηγητής δέχεται τους φοιτητές κάθε Δευτέρα από 16:00 έως 18:00, Τρίτη από 14:00 έως 16:00 και Παρασκευή από 12:00 έως 14:00.

 

Αξιολόγηση του φοιτητή

Για το θεωρητικό μέρος η αξιολόγηση του φοιτητή βασίζεται στην τελική γραπτή εξέταση. Για το εργαστηριακό μέρος η αξιολόγηση του φοιτητή βασίζεται κατά 20% στην παρουσία του κατά την εκτέλεση των ασκήσεων και την σχετική τεχνική έκθεση, κατά 20% από την επίδοσή του σε ενδιάμεσα γραπτά τέστ και κατά 60% στην τελική εξέταση που περιλαμβάνει γραπτό τεστ και εξέταση στην κατασκευή κυκλώματος και μέτρηση μεγεθών.

 

Τρόπος διεξαγωγής του μαθήματος

Οι θεωρητικές παραδόσεις στις μεθόδους ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων θα συμπληρώνονται με την επίλυση μεγάλου αριθμού προβλημάτων.

Ταυτότητα Μαθήματος
 • Κωδικός: EE112
 • Εκπαιδευτές: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
 • Σχολή - Τμήμα: Σ.Τ.ΕΦ. - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
 • Τύπος: Προπτυχιακό
 • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
 • Χρήστες: 436 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS 

Θεματικές Ενότητες Μαθήματος

1. Θεωρία

Ύλη μαθήματος

 1. Εισαγωγή – φύση του ηλεκτρισμού – οι έννοιες της τάσης και του ρεύματος
 2. Ηλεκτρικές ιδιότητες των βασικών κυκλωματικών στοιχείων – ιδανικές πηγές συνεχούς ρεύματος ανεξάρτητες και εξαρτημένες, ηλεκτρική αντίσταση, νόμος του Ohm
 3. Νόμοι των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, νόμοι του Kirchhoff, ορισμός της ισχύος και της ενέργειας, τοπολογία κυκλωμάτων
 4. Εφαρμογή των νόμων του Kirchhoff στην επίλυση απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος ενός βρόχου και ενός ζεύγους κόμβων
 5. Σύνδεση αντιστάσεων. Διαιρέτης τάσης και διαιρέτης ρεύματος
 6. Συστηματικές μέθοδοι ανάλυσης κυκλωμάτων: Μέθοδος βρόγχων
 7. Συστηματικές μέθοδοι ανάλυσης κυκλωμάτων: Μέθοδος κόμβων
 8. Εφαρμογή των συστηματικών μεθόδων σε πολύπλοκα κυκλώματα. Γενικευμένοι νόμοι του Kirchhoff. Η έννοια του υπερκόμβου και του υπερβρόγχου
 9. Βασικά θεωρήματα κυκλωμάτων: Θεώρημα υπέρθεσης ή επαλληλίας. Εφαρμογή σε κυκλώματα συνεχούς ρεύματος
 10. Βασικά θεωρήματα κυκλωμάτων: Θεώρημα Thevenin. Εφαρμογή σε κυκλώματα συνεχούς ρεύματος
 11. Βασικά θεωρήματα κυκλωμάτων: Θεώρημα Norton. Εφαρμογή σε κυκλώματα συνεχούς ρεύματος
 12. Στοιχεία αποθήκευσης ενέργειας. Ορισμός του πηνίου και του πυκνωτή. Ηλεκτρικές ιδιότητες του πηνίου και του πυκνωτή.
 13. Μεταβατική απόκριση κυκλωμάτων ενός στοιχείου αποθήκευσης ενέργειας χωρίς πηγή
 14. Μεταβατική απόκριση κυκλωμάτων ενός στοιχείου αποθήκευσης ενέργειας με βηματική διέγερση
2. Εργαστήριο

Εργαστηριακές ασκήσεις.

 1. Εισαγωγή, κανόνες ασφαλείας. Επίδειξη και επεξήγηση λειτουργίας οργάνων: τροφοδοτικό, βολτόμετρο, αμπερόμετρο, αντιστάσεις.
 2. Εργαστηριακή άσκηση 1: Νόμος του Ohm.
 3. Εργαστηριακή άσκηση 2: Σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά, διαιρέτης τάσης.
 4. Εργαστηριακή άσκηση 3: Σύνδεση αντιστάσεων παράλληλα, διαιρέτης ρεύματος.
 5. Εργαστηριακή άσκηση 4: Μικτή συνδεσμολογία
 6. Εργαστηριακή άσκηση 5: Ισχύς
 7. Εργαστηριακή άσκηση 6: Μέγιστη μεταφορά ισχύος
 8. Εργαστηριακή άσκηση 7: Μέθοδος βρόγχων
 9. Εργαστηριακή άσκηση 8: Μέθοδος κόμβων
 10. Εργαστηριακά άσκηση 9: Θεώρημα Thevenin
 11. Εργαστηριακή άσκηση 10: Θεώρημα επαλληλίας
 12. Εργαστηριακή άσκηση 11: Μετατροπή αστέρα σε τρίγωνο
 13. Τελική εξέταση