Περιγραφή

Το μάθημα αυτό αναπτύσσεται σε δύο ενότητες: Στα πλαίσια της πρώτης ενότητας, μελετάται η δομή ενός υπολογιστικού συστήματος, τα κριτήρια εκτίμησης της απόδοσης ενός τέτοιου συστήματος καθώς και οι παράγοντες που τους επηρεάζουν τόσο όσο αφορά τις τεχνολογίες μικροηλεκτρονικής όσο και τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής. Στα πλαίσια της δεύτερης ενότητας εξετάζονται ζητήματα ανάπτυξης ενός αλγορίθμου. Ξεκινώντας από την έννοια του αλγορίθμου, μελετώνται μεθοδολογίες σχεδιασμού αλγορίθμου, τεχνικές παρουσίασης αλγορίθμων και κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης αυτών. Στη συνέχεια αναπτύσσονται αλγόριθμοι αναζήτησης, ταξινόμησης ή/και συγχώνευσης πινάκων και αντίστοιχοι αλγόριθμοι που επιδρούν σε αρχεία. 

Λέξεις Κλειδιά: Υπολογιστικά συστήματα, αλγόριθμοι

Ταυτότητα Μαθήματος
  • Κωδικός: EE121
  • Εκπαιδευτές: Σταμάτης Βολιώτης
  • Σχολή - Τμήμα: Σ.Τ.ΕΦ. - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
  • Τύπος: Προπτυχιακό
  • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
  • Χρήστες: 438 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS