Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει να δώσει στους σπουδαστές βασικές γνώσεις σε θέματα σχεδίασης ψηφιακών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Τα ψηφιακά κυκλώματα χρησιμοποιούνται στη σχεδίαση συστημάτων όπως: ψηφιακών υπολογιστών, συστημάτων ελέγχου, μετάδοσης δεδομένων κλπ. Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται τα διάφορα δυαδικά συστήματα, η άλγεβρα Boole, οι διαδικασίες ανάλυσης και σχεδίασης συνδυαστικών κυκλωμάτων, κυκλώματα μεσαίας και μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης και εξαρτήματα με στοιχεία προγραμματιζόμενης λογικής. Με το μάθημα αυτό παρέχεται στο σπουδαστή θεωρητική γνώση και πρακτική εμπειρία εφόσον χρησιμοποιεί τα αντίστοιχα ολοκληρωμένα κυκλώματα. Το μάθημα φιλοδοξεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να αναλύουν και να σχεδιάζουν συνδυαστικά ψηφιακά συστήματα (χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία). Με αυτό το τρόπο οι σπουδαστές μπορούν να υλοποιήσουν ένα πλήθος εφαρμογών οι οποίες θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια του επαγγέλματός των.

Λέξεις Κλειδιά: Δυαδικό σύστημα, Άλγεβρα Boole, Λογικές πύλες, ολοκληρωμένα κυκλώματα

Ταυτότητα Μαθήματος
  • Κωδικός: EE122
  • Εκπαιδευτές: Σταμάτης Βολιώτης (Θεωρία), Ε. Α Λελίγκου (Εργαστήριο)
  • Σχολή - Τμήμα: Σ.Τ.ΕΦ. - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
  • Τύπος: Προπτυχιακό
  • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
  • Χρήστες: 368 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS 

Θεματικές Ενότητες Μαθήματος

1. Δυαδικοί αριθμοί

Δυαδικοί Αριθμοί, Μετατροπή Βάσης Αριθμού, Οκταδικοί και Δεκαεξαδικοί Αριθμοί, Συμπληρώματα, Προσημασμένοι Δυαδικοί αριθμοί, Δυαδικοί κώδικες.

2. Άλγεβρα Boole και Λογικές Πύλες

Άλγεβρα Boole, Συναρτήσεις, Κανονικές και Πρότυπες Μορφές, Ψηφιακές Λογικές Πύλες, Ολοκληρωμένα Κυκλώματα. 

3. Ελαχιστοποίηση σε επίπεδο πυλών

Απλοποίηση Συναρτήσεων Boole, Διεπίπεδες Υλοποιήσεις, Συνθήκες Αδιαφορίας.

4. Συνδυαστική Λογική

Διαδικασία Σχεδιασμού, Αθροιστές, Αφαιρέτες, Μετατροπή Κωδίκων, Διαδικασία Ανάλυσης. Παράλληλος Δυαδικός Αθροιστής και Αφαιρέτης, Συγκριτής Μεγέθους, Αποκωδικοποιητές και Κωδικοποιητές, Πολυπλέκτες

5. Προγραμματιζόμενη Λογική

Μνήμη-Μόνο-Ανάγνωσης, Προγραμματιζόμενη Λογική Παράταξη, Προγραμματιζόμενη Παράταξη Λογικής