Περιγραφή

Το μάθημα παρουσιάζει βασικά στοιχεία της θεωρίας πιθανοτήτων και της στατιστικής: 

Ορισμός πιθανότητας, δεσμευμένη πιθανότητα, ολική πιθανότητα. Τυχαίες μεταβλητές, διακριτές και συνεχείς μεταβλητές. Συναρτήσεις κατανομής. Διωνυμική – γεωμετρική - ομοιόμορφη – κανονική – λογαριθμική κατανομή, κατανομή Poisson. Μέση τιμή, διασπορά και πιθανότερη τιμή κατανομής. Συναρτήσεις τυχαίας μεταβλητής.

Περιγραφική στατιστική. Εκτίμηση παραμέτρων κατανομής, εκτιμητές, μέθοδος ροπών και μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας, εκτίμηση διαστήματος εμπιστοσύνης για μέση τιμή και διασπορά.

Λέξεις Κλειδιά: Θεωρία πιθανοτήτων, Στατιστική

Ταυτότητα Μαθήματος
  • Κωδικός: EE123
  • Εκπαιδευτές: Σταμάτης Βολιώτης
  • Σχολή - Τμήμα: Σ.Τ.ΕΦ. - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
  • Τύπος: Προπτυχιακό
  • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
  • Χρήστες: 302 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS