Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει να δώσει στους σπουδαστές βασικές γνώσεις σε θέματα σχεδίασης ακολουθιακών ψηφιακών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Τα ακολουθιακά ψηφιακά κυκλώματα αποτελούνται από ένα συνδυαστικό κύκλωμα συνδεδεμένο με στοιχεία μνήμης και είναι η πλειονότητα των συστημάτων που θα συναντήσουν οι σπουδαστές στο επάγγελμα τους. Με το μάθημα αυτό παρέχεται στο σπουδαστή θεωρητική γνώση και πρακτική εμπειρία στη σχεδίαση ακολουθιακών κυκλωμάτων τόσο με χρήση ολοκληρωμένων της οικογένειας TTL όσο και σχεδίαση με χρήση υπολογιστή με τη βοήθεια της γλώσσας VHDL (Very high level Hardware Description Language). Η σχεδίαση με χρήση της γλώσσας αφορά κυρίως μετρητές και μηχανές καταστάσεων που είναι κυκλώματα που χρησιμοποιούνται ευρέως στην πράξη. Το μάθημα φιλοδοξεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να αναλύουν και να σχεδιάζουν σύγχρονα και ασύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα. Με αυτό το τρόπο οι σπουδαστές μπορούν να υλοποιήσουν ένα πλήθος εφαρμογών οι οποίες θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια του επαγγέλματός τους.

Λέξεις Κλειδιά: Ακολουθιακά κυκλώματα, Καταχωρητές, Μετρητές, RAM, ASM

Ταυτότητα Μαθήματος
  • Κωδικός: EE124
  • Εκπαιδευτές: Σταμάτης Βολιώτης (Θεωρία), Ε. Α Λελίγκου (Εργαστήριο)
  • Σχολή - Τμήμα: Σ.Τ.ΕΦ. - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
  • Τύπος: Προπτυχιακό
  • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
  • Χρήστες: 278 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS 

Θεματικές Ενότητες Μαθήματος

1. Σύγχρονη Ακολουθιακή Λογική

Flip-flops, Πυροδότηση των Flip-flops, Ανάλυση Ακολουθιακών Κυκλωμάτων με Ρολόι, Ελαχιστοποίηση και Κωδικοποίηση Καταστάσεων, Πίνακες Διέγερσης των Flip-flops, Μέθοδος Σχεδίασης

2. Καταχωρητές Μετρητές

Σχεδίαση Μετρητών. Καταχωρητές, Καταχωρητές Ολίσθησης, Μετρητές Ριπής, Σύγχρονοι Μετρητές, Ακολουθίες Χρονισμού

3. Μνήμη

Τύποι μνημών (Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης, διπλοχρονιζόμενη μνήμη, μνήμη FIFO) Αποκωδικοποιητές Μνήμης

4. Σχεδίαση στο επίπεδο μεταφοράς περιεχομένων καταχωρητών

Διαγράμματα ASM, Θέματα χρονισμού, Υλοποίηση του ελέγχου, Υλοποίηση με Πολυπλέκτες, Υλοποίηση του Ελέγχου με PLA. Ανάλυση Ασύγχρονων Ακολουθιακών Κυκλωμάτων, Κυκλώματα με Μανταλωτές, Διαδικασία σχεδίασης, Ελαχιστοποίηση Πινάκων Καταστάσεων και Ροής, Κωδικοποίηση Καταστάσεων για Αποφυγή Κυνηγητών