Περιγραφή

Το εργαστήριο φιλοδοξεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να προγραμματίζουν μικροϋπολογιστές και να τους διασυνδέουν με περιφερειακές συσκευές κάνοντας τους έτσι χρήσιμους για πλήθος εφαρμογών τις οποίες θα συναντήσουν κατά τη διάρκεια του επαγγέλματος των.

Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται είναι η ASSEMBLY και οι ασκήσεις υλοποιούνται σε Η/Υ με τη βοήθεια προγράμματος εξομοίωσης μικροϋπολογιστή.

Ταυτότητα Μαθήματος
  • Κωδικός: EE130
  • Εκπαιδευτές: Π. Παπάζογλου
  • Σχολή - Τμήμα: Σ.Τ.ΕΦ. - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
  • Τύπος: Προπτυχιακό
  • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
  • Χρήστες: 219 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS 

Θεματικές Ενότητες Μαθήματος

1. Ενημέρωση Εργαστηρίου
2. Εισαγωγή στους Μικροϋπολογιστές
3. Εντολές Μεταφοράς Δεδομένων (MOV)
4. Εντολές Μεταφοράς Δεδομένων (XCHG, LAHF, SAHF, IN, OUT)
5. Αριθμητικές Εντολές (ADD, ADC, SUB, SBB, CMP, INC, DEC, CLC, SEC)
6. Αριθμητικές Εντολές (MUL, IMUL, DIV, IDIV)
7. Λογικές Εντολές (AND, OR, XOR, NOT, TEST)
8. Εντολές Άλματος & Διακλάδωσης (JMP, JG, JL, JE, JGE, JLE, JNE)
9. Εντολές Άλματος & Διακλάδωσης (JA, JB, JE, JAE, JBE)
10. Εντολές Βρόγχων Επανάληψης (LOOP, LOOPZ, LOOPNZ)
11. Εντολές Ολίσθησης & Περιστροφής (SHL, SHR, ROL, ROR)
12. Εντολές Διαχείρισης Στοίβας (PUSH, POP, PUSHF, POPF)
13. Υλοποίηση Διαφόρων Προγραμμάτων ‐ Εφαρμογών
14. Επαναληπτικό Εργαστήριο