Περιγραφή

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με την έννοια του αλγορίθμου, οι βασικές δομές δεδομένων και η υλοποίηση προγραμμάτων σε Η/Υ.

Σαν γλώσσα προγραμματισμού χρησιμοποιείται η γλώσσα C. Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν όλες τις βασικές εντολές και πλήθος από παραδείγματα.

Για τις ασκήσεις θα χρησιμοποιηθεί το ελεύθερα διαθέσιμο ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Code::Blocks
◦Συνοδεύεται από ισχυρό Editor και τον μεταγλωττιστή MingW / GNU GCC
◦Διαθέσιμο στον ιστότοπο http://www.codeblocks.org/
 
Μπορείτε να το κατεβάσετε, να το εγκαταστήσετε και να ξεκινήσετε τον πειραματισμό με τη γλώσσα C!
 
Ταυτότητα Μαθήματος
  • Κωδικός: EE131
  • Εκπαιδευτές: Θεόδωρος Ζαχαριάδης - Λάμπρος Σαράκης
  • Σχολή - Τμήμα: Σ.Τ.ΕΦ. - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
  • Τύπος: Προπτυχιακό
  • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
  • Χρήστες: 372 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS