Περιγραφή

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον σπουδαστή στη λογική του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και την εξοικείωσή του με ευρέως χρησιμοποιούμενες γλώσσες προγραμματισμού. Η διείσδυση των τεχνολογιών πληροφορικής σε όλους τους τομείς των τεχνολογικών εφαρμογών καθιστά επιτακτική την ανάγκη απόκτησης γνώσεων προγραμματισμού για τους σπουδαστές του τμήματος ηλεκτρολογίας, οι οποίες αφενός θα τους επιτρέψουν υψηλότερες επαγγελματικές επιδόσεις, αφ’ ετέρου θα διευρύνουν το φάσμα επαγγελματικής απορρόφησης. Η επιλογή της γλώσσας γίνεται με βασικό κριτήριο την ποικιλία των εφαρμογών στις οποίες χρησιμοποιείται καθώς και η καλλιέργεια ορισμένων βασικών εννοιών που υιοθετούνται και σε άλλες γλώσσες.

Ταυτότητα Μαθήματος
  • Κωδικός: EE132
  • Εκπαιδευτές: Θεόδωρος Ζαχαριάδης
  • Σχολή - Τμήμα: Σ.Τ.ΕΦ. - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
  • Τύπος: Προπτυχιακό
  • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
  • Χρήστες: 537 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS 

Θεματικές Ενότητες Μαθήματος

1. Έννοιες Αντικειμενοστρεφούς Προσέγγισης
2. Δομή ενός προγράμματος σε Java
3. Κλάση - Αντικείμενο
4. Κατασκευαστές και μέθοδοι
5. Τύποι δεδομένων στην Java
6. Δομές ελέγχου και Πίνακες
7. Κληρονομικότητα, υπερφόρτωση
8. Η κλάση σαν δομικό στοιχείο του προγράμματος
9. Διαδικασία Ανάπτυξης Προγράμματος
10. Είσοδος / Έξοδος Streams (Περιγραφή και παραδείγματα) με την κλάση System
11. Κλάσεις της βασικής βιβλιοθήκης της Java
12. Πακέτα της βασικής βιβλιοθήκης της JAVA
13. Επανάληψη και επίλυση ενδεικτικών θεμάτων
14. Εργαστήριο

Η ύλη του εργαστηρίου οργανώνεται στις 13 εβδομάδες όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.
Εργ. Αντικείμενο εργαστηρίου
1 Ενημέρωση για τους στόχους, την ύλη, τον τρόπο αξιολόγησης
2 Aντικείμενο- κλάσση- στιγμιότυπο
3 Κλάσση – στιγμιότυπο - μέθοδος
4 Μεταβλητές, Τελεστές και προτάσεις ελέγχου ροής- Ι
5 Μεταβλητές, Τελεστές και προτάσεις ελέγχου ροής-ΙΙ
6 Προτάσεις ελέγχου ροής & Βρόγχοι
7 Χρήση κλάσεων από άλλες κλάσεις
8 Επανάληψη στις έννοιες κλάση-στιγμιότυπο- μέθοδος
9 ΠΡΟΟΔΟΣ
10 Ανάγνωση δεδομένων από το πληκτρολόγιο
11 Εισαγωγή στη γραφική διεπαφή με το χρήστη (GUI)
12 Επανάληψη
13 Εξέταση στον υπολογιστή