Περιγραφή

Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση και αποτελεσματική χρήση των βασικών εννοιών και μεθόδων σχεδίασης και ανάλυσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με τη βοήθεια Η/Υ και κατάλληλου λογισμικού.

Λόγω εκσυγχρονισμού του προγράμματος σπουδών του τμήματος και της εισαγωγής μαθημάτων όπως π.χ. Δίκτυα Η/Υ, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες, Ηλεκτρολογικό Σχέδιο με Χρήση Η/Υ, το μάθημα και το εργαστήριο Εξομοίωσης Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων με χρήση Η/Υ δεν θα διδαχτεί στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Τμήμα του (π.χ. Matlab) θα μεταφερθεί σε άλλα μαθήματα (π.χ. ΣΑΕ ΙΙ). 

Ταυτότητα Μαθήματος
  • Κωδικός: EE133
  • Εκπαιδευτές: Θεόδωρος Ζαχαριάδης
  • Σχολή - Τμήμα: Σ.Τ.ΕΦ. - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
  • Τύπος: Προπτυχιακό
  • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
  • Χρήστες: 79 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS 

Θεματικές Ενότητες Μαθήματος

1. Εισαγωγή στην εξομοίωση

Εισαγωγή στην εξομοίωση. Η σημασία και τα οφέλη της εξομοίωσης. Είδη εξομοιωτών.

2. Μέθοδος Ανάλυσης Αραιού Πίνακα.

Μέθοδος Ανάλυσης Αραιού Πίνακα. Ανάλυση κυκλώματος με τη μέθοδο Κομβικής Ανάλυσης (Nodal Analysis). Ασκήσεις.

3. Ανάλυση κυκλώματος με τη μέθοδο Τροποποιημένης Κομβικής Ανάλυσης

Ανάλυση κυκλώματος με τη μέθοδο Τροποποιημένης Κομβικής Ανάλυσης (Modified Nodal Analysis).Παραδείγματα.

4. Ασκήσεις εξομοίωσης κυκλώματος με τη μέθοδο Τροποποιημένης Κομβικής Ανάλυσης

Ασκήσεις εξομοίωσης κυκλώματος με τη μέθοδο Τροποποιημένης Κομβικής Ανάλυσης (Modified Nodal Analysis)

5. Αναπαράσταση Κυκλώματος με χρήση πινάκων.

Αναπαράσταση Κυκλώματος με χρήση πινάκων. Ασκήσεις.

6. Εισαγωγή στο Matlab.

Εισαγωγή στο Matlab. Βασικές εντολές προγραμματισμού Matlab.

7. Υλοποίηση της μεθόδου Τροποποιημένης Κομβικής Ανάλυσης σε Matlab.

Υλοποίηση της μεθόδου Τροποποιημένης Κομβικής Ανάλυσης σε Matlab.

8. Παράλληλη Εξομοίωση Συστημάτων.

Παράλληλη Εξομοίωση Συστημάτων. Εξομοίωση Λαθών

9. Ασκήσεις παράλληλης Εξομοίωσης Λαθών.

Ασκήσεις παράλληλης Εξομοίωσης Λαθών.

10. Εισαγωγή στη Verilog-AMS.

Εισαγωγή στη Verilog-AMS. Βασικές εντολές και τεχνικές προγραμματισμού.

11. Παραδείγματα κυκλωμάτων εξομοίωσης με χρήση Verilog.

Παραδείγματα κυκλωμάτων εξομοίωσης με χρήση Verilog.

12. Εισαγωγή στη VHDL.

Εισαγωγή στη VHDL. Βασικές εντολές και τεχνικές προγραμματισμού.

13. Παραδείγματα κυκλωμάτων εξομοίωσης με χρήση VHDL.

Παραδείγματα κυκλωμάτων εξομοίωσης με χρήση VHDL.