Περιγραφή

Στη θεωρία του μαθήματος περιγράγονται διατάξεις μετατροπής και διαχείρησης Ηλεκτρικής Ισχύος. Αρχικά αναπτύσσεται η δομή και η λειτουργική συμπεριφορά διαφόρων ημιαγωγικών στοιχείων, που χρησιμοποιούνται σε διατάξεις μετατροπής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά μονοφασικοί και τριφασικοί μετατροπείς ισχύος, που μετατρέπουν Εναλλασσόμενη ηλεκτρική ισχύ σε ισχύ Συνεχούς Ρεύματος. Περιγράφονται επίσης τρόποι εξομάλυνσης του ρεύματος εξόδου του μετατροπέα και αναλύεται το φαινόμενο της μετάβασης. Ακολούθως περιγράφεται ο έλεγχος ισχύος στο Συνεχές Ρεύμα. Τέλος περιγράφεται η διαμόρφωση εύρους παλμών (Pulse Width Modulation - PWM) και αναλύεται η μετατροπή της ισχύος Συνεχούς Ρεύματος σε ισχύ Εναλλασσόμενου Ρεύματος, όπου παρουσιάζονται τέτιοες βασικές διατάξεις.

Ταυτότητα Μαθήματος
  • Κωδικός: EE134
  • Εκπαιδευτές: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΗΣ
  • Σχολή - Τμήμα: Σ.Τ.ΕΦ. - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
  • Τύπος: Προπτυχιακό
  • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
  • Χρήστες: 262 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS