Περιγραφή

Στη θεωρία του μαθήματος, αρχικά, περιγράφονται τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των μηχανών Εναλλασσόμενου Ρεύματος, η κατασκευή των τυλιγμάτων τους και αναλύεται η κυματομορφή της παραγόμενης τάσης, οι αρμονικές της και ο τρόπος καταστολής τους. Ακολουθεί η περιγραφή και λειτουργία της Σύγχρονης Τριφασικής γεννήτριας, αναπτύσσεται το ισοδύναμο κύκλωμα, το διανυσματικό της διάγραμμα και το διάγραμμα ροής ισχύος. Περιγράφεται η λειτουργία της γεννήτριας, όταν αυτή λειτουργεί αυτόνομα και όταν λειτουργεί παραλληλισμένη στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στη συνέχεια περιγράφεται ο Σύγχρονος Τριφασικός κινητήρας και η συμπεριφορά του σε μεταβολές του ρεύματος διέγερσής του. Ακολουθεί η περιγραφή των Ασύγχρονου Τριφασικού κινητήρα, το διανυσματικό του διάγραμμα, το διάγραμμα ροής ισχύος του και η χαρακτηριστική ροής - στροφών αυτού του κινητήρα. Τέλος περιγράφεται κατασκευαστικά και λειτουργικά ο μονοφασικός κινητήρας και μια κατηγορία ειδικών κινητήρων και η χρήση τους.

Ταυτότητα Μαθήματος
  • Κωδικός: EE136
  • Εκπαιδευτές: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΗΣ
  • Σχολή - Τμήμα: Σ.Τ.ΕΦ. - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
  • Τύπος: Προπτυχιακό
  • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
  • Χρήστες: 321 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS