Περιγραφή

Στη θεωρία του μαθήματος, αρχικά, παρουσιάζονται και περιγράφονται οι βασικοί νόμοι στους οποίους στηρίζεται η λειτουργία των ηλεκτρικών μηχανών Συνεχούς και Εναλλασσόμενου ρεύματος και των Μετασχηματιστών. Ακολούθως περιγράφεται η συμπεριφορά των σιδηρομαγνητικών υλικών υπό την επίδραση μεταβαλλόμενων μαγνητικών πεδίων και περιγράφεται το φαινόμενο της μαγνητικής υστέρισης και των δινορρευμάτων. Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή και ανάλυση, κατασκευαστικά και λειτουργικά, των διαφόρων κατηγοριών μηχανών Συνεχούς Ρεύματος, όταν αυτές λειτουργούν είτε ως γεννήτριες, είτε ως κινητήρες και περιγράφονται οι χαρακτηριστικές εξόδου αυτών (τάσης - ρεύματος και στροφών - ροπής, αντίστοιχα). Τέλος περιγράφονται και αναλύονται κατασκευαστικά και λειτουργικά, οι Μετασχηματιστές (μονοφασικοί και τριφασικοί), αναπτύσσονται τα ισοδύναμα κυκλώματά τους, οι συνδεσμολογίες τους και οι συνθήκες παραλληλισμού τους.

Ταυτότητα Μαθήματος
  • Κωδικός: EE137
  • Εκπαιδευτές: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΗΣ
  • Σχολή - Τμήμα: Σ.Τ.ΕΦ. - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
  • Τύπος: Προπτυχιακό
  • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
  • Χρήστες: 365 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS