Περιγραφή

Το μάθημα εστιάζει στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης από την πλευρά του καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας και καλύπτει θέματα όπως τα παρακάτω:

 Εβδομάδα 1η: Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας – Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΧΤ)

Εβδομάδα 2η: Κανονισμοί και πρότυπα Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΧΤ – Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα – Οργανισμοί τυποποίησης.

Εβδομάδα 3η: Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα για τον άνθρωπο και τις εγκαταστάσεις

Εβδομάδα 4η - 6η: Προστασία από ηλεκτροπληξία – Γειώσεις προστασίας – Δίκτυα ΤΤ, ΤΝ, ΙΤ – Διαφορικές διατάξεις – Συσκευές SELV, PELV, FELV,  διαχωρισμός κυκλωμάτων

Εβδομάδα 7η – 8η: Βασικά εξαρτήματα και λειτουργία τους – Καλώδια, ασφάλειες τήξης & μικροαυτόματοι διακόπτες, διακόπτες, πίνακες διανομής, ηλεκτρονόμοι – Αυτοματισμοί κινητήρων

Εβδομάδα 9η – 10η: Ομαδοποίηση & χωροθέτηση φορτίων Υπολογισμός γραμμών  Σχεδίαση πίνακα διανομής  Όδευση γραμμών  Υπολογισμός παροχής.

Εβδομάδα 11η – 12η: Μελέτες φωτισμού & κίνησης.

Εβδομάδα 13η: Έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο HD384 Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη & Πρωτόκολλο Ελέγχου

 Το μάθημα γίνεται με τη μορφή διαλέξεων, εργαστηριακών ασκήσεων, εργασιών, εκπαιδευτικών επισκέψεων σε διάφορες εγκαταστάσεις, διαλέξεων προσκεκλημένων ομιλητών από τη βιομηχανία, σχετικούς επαγγελματικούς χώρους και τον ακαδημαϊκό χώρο.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΧΤ στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
 • αναγνωρίζουν τα υλικά μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης ΧΤ και να τα επιλέγουν ανάλογα με το φορτίο.
 • προσδιορίζουν το φορτίο μιας γραμμής ηλεκτρικής ισχύος ΧΤ και να την διαστασιολογούν.
 • Να αποφασίζουν για την κατάλληλη μέθοδο προστασίας από ηλεκτροπληξία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του δικτύου ΧΤ, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις ανάγκες λειτουργίας της εγκατάστασης.
 • κατασκευάζουν γραμμές φωτισμού και κίνησης, πίνακες διανομής ΧΤ & απλούς ατυοματισμούς κινητήρων.
 • συντάσσουν μελέτες φωτισμού & κίνησης ΧΤ.                                                         
 • συμπληρώνουν την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 1. Ντοκόπουλος, Πέτρος, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καταναλωτών - Σύμφωνα με το νέο κανονισμό ΕΛΟΤ HD 384, ΖΗΤΗ 2005
 2. Seip, Gunter G., Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ΤΖΙΟΛΑΣ
 3. ΕΛΟΤ HD384, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 4. A. J. Watkins, Chris Kitcher, Electrical installation calculations, Vols. 1-2, Elsevier, 2004
 5. Mark Coates, B.D. Jenkins, Electrical Installation Calculations, Fourth Edition, Wiley, 2010
 6. http://theguide/schneider-electric.comechnical guide - 6th edition 2010
 7. Electrical installation handbook - Protection, control and electrical devices, Technical Guide 210, ABB

Λέξεις Κλειδιά: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ταυτότητα Μαθήματος
 • Κωδικός: EE138
 • Εκπαιδευτές: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΤΕΝΑ
 • Σχολή - Τμήμα: Σ.Τ.ΕΦ. - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
 • Τύπος: Προπτυχιακό
 • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
 • Χρήστες: 221 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS