Περιγραφή

 Το μάθημα αυτό εστιάζει στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μέσης τάσης (ΜΤ) από την πλευρά του καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ειδικών χώρων και καλύπτει θέματα όπως:

 Εβδομάδα 1η: Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας – Δίκτυο Μεταφοράς & Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΧΤ & ΜΤ) – Θεσμικό πλαίσιο

Εβδομάδα 2η: Δίκτυα ΤΤ, ΤΝ, ΙΤ – Σφάλματα – Ο ρόλος της γείωσης.

Εβδομάδα 3η – 4η: Συστήματα Γείωσης – Μελέτη – Υπολογισμοί – Κατασκευή – Μετρήσεις

Εβδομάδα 5η – 6η: Εγκαταστάσεις ΜΤ καταναλωτών – Εξοπλισμός ζεύξης και προστασίας ΜΤ, παροχές ΜΤ

Εβδομάδα 7η: Μετασχηματιστές (Μ/Σ) ΜΤ/ΧΤ –  Εκλογή και προστασία Μ/Σ

Εβδομάδα 8η: Διόρθωση συντελεστή ισχύος. Μελέτη.

Εβδομάδα 9η: Υποσταθμοί καταναλωτών ΜΤ – Μελέτη Υποσταθμού

Εβδομάδα 10η– 11η: Κυκλώματα ασθενών ρευμάτων –  Δομημένη καλωδίωση, υλικά και διατάξεις – Πυρασφάλεια / πυρανίχνευση

Εβδομάδα 12η– 13η: Αντικεραυνική Προστασία – Θεσμικό πλαίσιο – Εξωτερικό & εσωτερικό σύστημα – Υλικά & διατάξεις

Το μάθημα γίνεται με τη μορφή διαλέξεων, εργαστηριακών ασκήσεων, εργασιών, εκπαιδευτικών επισκέψεων σε διάφορες εγκαταστάσεις, διαλέξεων προσκεκλημένων ομιλητών από τη βιομηχανία, σχετικούς επαγγελματικούς χώρους και τον ακαδημαϊκό χώρο. Οι εργαστηριακές ασκήσεις περιλαμβάνουν μελέτες και ελέγχους / μετρήσεις.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Με την ολοκλη΄ρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΜΤ, των γειώσεων και της αντικεραυνικής προστασίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
 • αναγνωρίζουν τα υλικά μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης ΜΤ, των συστημάτων γείωσης και της αντικεραυνικής προστασίας και να τα επιλέγουν ανάλογα με τις απαιτήσεις τις εγκατάστασης.
 • επιλέγουν Μ/Σ και τις διατάξεις προστασίας του.
 • σχεδιάζουν εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων και να επιλέγουν τα υλικά τους.
 • εκπονούν μελέτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για χώρους γραφείων, επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ κα.
 • σχεδιάζουν μια εγκατάσταση αντιστάθμισης άεργης ισχύος.
 • προτείνουν περισσότερους από έναν τρόπο εγκατάστασης βασισμένοι σε τεχνο-οικονομικά κριτήρια

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Ντοκόπουλος, Πέτρος, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καταναλωτών - Σύμφωνα με το νέο κανονισμό ΕΛΟΤ HD 384, ΖΗΤΗ 2005
 2. Seip, Gunter G., Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ΤΖΙΟΛΑΣ
 3. Νίκος Κιμουλάκης , Κτιριακές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις – σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
 4. ΕΛΟΤ HD384, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 5. Ι. Καρατράσογλου, Ηλεκτρολογικό Σχέδιο, Εκδόσεις Ίων, 1998.
 6. Φ. Δημόπουλου, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Φωτισμός – Κίνηση – Αυτοματισμός,1998.
 7. A. J. Watkins, Chris Kitcher, Electrical installation calculations, Vols. 1-2, Elsevier, 2004
 8. Mark Coates, B.D. Jenkins, Electrical Installation Calculations, Fourth Edition, Wiley, 2010
 9. http://theguide/schneider-electric.comechnical guide - 6th edition 2010
 10. Electrical installation handbook - Protection, control and electrical devices, Technical Guide 210, ABB

Λέξεις Κλειδιά: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ, ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Ταυτότητα Μαθήματος
 • Κωδικός: EE139
 • Εκπαιδευτές: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΤΕΝΑ
 • Σχολή - Τμήμα: Σ.Τ.ΕΦ. - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
 • Τύπος: Προπτυχιακό
 • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
 • Χρήστες: 131 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS