Περιγραφή

Το μάθημα αυτό εξετάζει τα συστήματα μέτρησης και τα δομικά στοιχεία που τα αποτελούν, όπως αισθητήρες, ενεργοποιητές, καταγραφικά και συστήματα επεξεργασίας:

 Εβδομάδα 1η: Εισαγωγή στην τεχνολογία μετρήσεων – επισκόπηση συστημάτων μέτρησης

Εβδομάδα 2η: Ανάθεση εργασιών

Εβδομάδα 3η – 4η: Αισθητήρες – τεχνολογία αισθητήρων – αρχές λειτουργίας

Εβδομάδα 5η - 7η: Αισθητήρες – εφαρμογές αισθητήρων – μέτρηση ταχύτητας, επιτάχυνσης, μετατόπισης, ροής, στάθμης, θερμοκρασίας, κ.α.

Εβδομάδα 8η – 10η : Συστήματα μετρήσεων & ελέγχου – διατάξεις ψηφιακής μέτρησης, A/D & D/A -, επεξεργασία (ενίσχυση φιλτράρισμα κλπ). Παράδοση εργασιών.

Εβδομάδα 11η: Διασύνδεση – κάρτες λήψης δεδομένων – προδιαγραφές συστημάτων.

Εβδομάδα 12η: Παρουσίαση λογισμικών πακέτων για συλλογή & επεξεργασία μετρήσεων, πχ Labview, MATLAB κ.α.

Εβδομάδα 13η: Παρουσίαση εργασιών

 Το μάθημα γίνεται με τη μορφή διαλέξεων, εργαστηριακών ασκήσεων, εργασιών, διαλέξεων προσκεκλημένων ομιλητών από τη βιομηχανία, σχετικούς επαγγελματικούς χώρους και τον ακαδημαϊκό χώρο.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ


Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίζουν τα διάφορα τμήματα ενός μετρητικού συστήματος και τις τεχνολογίες που έχουν χρησιμοποιηθεί.
 • διακρίνουν τα είδη αισθητήρων και να κατανοούν τις προδιαγραφές τους.
 • λαμβάνουν και να επεξεργάζονται δεδομένα συστημάτων μέτρησης.
 • σχεδιάζουν ένα σύστημα μέτρησης με δεδομένες τις προδιαγραφές του.
 • προσδιορίζουν τις προδιαγραφές ενός μετρητικού συστήματος με δεδομένη την εφαρμογή τους.
 • αναλύουν ένα σύστημα μέτρησης και να προσδιορίζουν το συστηματικό του σφάλμα.
 • σχεδάζουν και υλοποιούν ένα περιβάλλον διασύνδεσης αισθητήρων.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σ. Ι. Λουτρίδης, Τεχνολογία Μετρήσεων και Αισθητήρων, Εκδόσεις ΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ 2008

 1. John P. Bentley , Συστήματα Μετρήσεων, Βασικές Αρχές, , Εκδόσεις ΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ 2009
 2.  Elgar. Peter, Αισθητήρες μέτρησης και ελέγχου, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2000
 3. Κ. Καλόβρέκτης, Ν. Κατέβας, Αισθητήρες Μέτρησης & Ελέγχου, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013
 4. R. H. Bishop, The mechatronics handbook, CRC Press, 2002, e-book
 5. Capel Vivian, Home security: Alarms, sensors and systems, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1997
 6. Morriss S. Brian, Automated manufacturing systems: Actuators, controls, sensors and robotics, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1994
 7. Soloman Sabrie, Sensors handbook, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1997
 8. Busch-Vishniac, Electromechanical sensors and actuators, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1998
 9. Bishop, Practical electronic sensors, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1991

 

Ταυτότητα Μαθήματος
 • Κωδικός: EE140
 • Εκπαιδευτές: Λάμπρος Σαράκης
 • Σχολή - Τμήμα: Σ.Τ.ΕΦ. - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
 • Τύπος: Προπτυχιακό
 • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
 • Χρήστες: 229 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS