Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης από την πλευρά του καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας για φοιτητές που δεν ανήκουν στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας και δεν έχουν προηγουμένως παρακολουθήσει τα μαθήματα υποδομής των Ηλεκτρολόγων:

 

Εβδομάδα 1η – 2η: Βασικές έννοιες ηλεκτρικών μεγεθών – ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Εβδομάδα 3η: Η ηλεκτρική ισχύς στο μονοφασικό και τριφασικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Σχέδιο κάτοψης

Εβδομάδα 4η: Επισκόπηση των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας – το δίκτυο ΧΤ στην Ελλάδα

Εβδομάδα 5η: Κανονισμοί και πρότυπα Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΧΤ – Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα – Οργανισμοί τυποποίησης. Σχέδιο γραμμής διακοπτών & ρευματοδοτών

Εβδομάδα 6η: Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα για τον άνθρωπο και τις εγκαταστάσεις

Εβδομάδα 7η: Προστασία από ηλεκτροπληξία– Γειώσεις προστασίας – Διαφορικές διατάξεις. Σχέδιο μονοφασικού πίνακα

Εβδομάδα 8η – 10η: Βασικά εξαρτήματα και λειτουργία τους – καλώδια, ασφάλειες τήξης & μικροαυτόματοι διακόπτες, διακόπτες, πίνακες διανομής, ηλεκτρονόμοι – Αυτοματισμοί κινητήρων. Σχέδιο αυτοματισμών.

Εβδομάδα 11η – 12η: Υπολογισμός γραμμής Ομαδοποίηση & χωροθέτηση φορτίων Υπολογισμός γραμμών  Σχεδίαση πίνακα διανομής  Όδευση γραμμών  Υπολογισμός παροχής. Σχέδιο Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Οικίας.

Εβδομάδα 13η: Έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο HD384 Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη & Πρωτόκολλο Ελέγχου

 Το μάθημα γίνεται με τη μορφή διαλέξεων, εργαστηριακών ασκήσεων, εργασιών, εκπαιδευτικών επισκέψεων σε διάφορες εγκαταστάσεις, διαλέξεων προσκεκλημένων ομιλητών από τη βιομηχανία, σχετικούς επαγγελματικούς χώρους και τον ακαδημαϊκό χώρο.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΧΤ) στην Ελλάδα.
 • υπολογίζουν το τρίγωνο ισχύος μιας εγκατάστασης.
 • αναγνωρίζουν τα υλικά μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης ΧΤ και να τα επιλέγουν ανάλογα με το φορτίο.
 • προσδιορίζουν το φορτίο μιας γραμμής ηλεκτρικής ισχύος ΧΤ και να την διαστασιολογούν.
 • αποφασίζουν για την κατάλληλη μέθοδο προστασίας από ηλεκτροπληξία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του δικτύου ΧΤ, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις ανάγκες λειτουργίας της εγκατάστασης.
 • διαβάζουν και να κατανοούν το ηλεκτρολογικό σχέδιο.
 • συμπληρώνουν την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Ντοκόπουλος, Πέτρος, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καταναλωτών - Σύμφωνα με το νέο κανονισμό ΕΛΟΤ HD 384, ΖΗΤΗ 2005
 2. Seip, Gunter G., Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ΤΖΙΟΛΑΣ
 3. Νίκος Κιμουλάκης , Κτιριακές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις – σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
 4. ΕΛΟΤ HD384, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 5. Ι. Καρατράσογλου, Ηλεκτρολογικό Σχέδιο, Εκδόσεις Ίων, 1998.
 6. Φ. Δημόπουλου, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Φωτισμός – Κίνηση – Αυτοματισμός,1998.
 7. A. J. Watkins, Chris Kitcher, Electrical installation calculations, Vols. 1-2, Elsevier, 2004
 8. Mark Coates, B.D. Jenkins, Electrical Installation Calculations, Fourth Edition, Wiley, 2010
 9. http://theguide/schneider-electric.comechnical guide - 6th edition 2010
 10. Electrical installation handbook - Protection, control and electrical devices, Technical Guide 210, ABB
Ταυτότητα Μαθήματος
 • Κωδικός: EE141
 • Εκπαιδευτές: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΤΕΝΑ
 • Σχολή - Τμήμα: Σ.Τ.ΕΦ. - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
 • Τύπος: Προπτυχιακό
 • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
 • Χρήστες: 139 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS