Περιγραφή

Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στις βασικές αρχές σχεδίου με έμφαση στο ηλεκτρολογικό σχέδιο. Είναι εργαστηριακό μάθημα και κάνει χρήση Η/Υ.

 

Εβδομάδα 1η: Εισαγωγή στο τεχνικό σχέδιο – Βασικές αρχές – Υλικά – Προγράμματα - Εξοπλισμός

Εβδομάδα 2η: Κανονισμοί και πρότυπα στο τεχνικό και ηλεκτρολογικό σχέδιο – Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα – Οργανισμοί τυποποίησης. Σχεδίαση διαφόρων ειδών γραμμών (συνεχής – αξονική – διακεκομμένη – πλάγια) με το χέρι.

Εβδομάδα 3η: Σχεδίαση διαφόρων ειδών ηλεκτρικών διακοπτών με το χέρι (μονογραμμικό – πολυγραμμικό)

Εβδομάδα 4η: Σχεδίαση γραμμής φωτισμού – ρευματοδότη με το χέρι (μονογραμμικό – πολυγραμμικό)

Εβδομάδα 5η: Σχεδίαση κάτοψης οικίας με το χέρι (αρχιτεκτονικό)

Εβδομάδα 6η: Σχεδίαση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης οικίας με το χέρι (ηλεκτρολογικό σχέδιο & διάγραμμα πίνακα)

Εβδομάδα 7η:  Σχεδίαση απλής εκκίνησης κινητήρα με το χέρι (αυτοματισμός)

Εβδομάδα 8η: Εισαγωγή στη σχεδίαση με Η/Υ (Σχεδίαση γραμμών & γεωμετρικών σχημάτων)

Εβδομάδα 9η: Σχεδίαση γραμμής φωτισμού – ρευματοδότη με Η/Υ  (μονογραμμικό – πολυγραμμικό)

Εβδομάδα 10η: Σχεδίαση κάτοψης οικίας με Η/Υ (αρχιτεκτονικό)

Εβδομάδα 11η: Σχεδίαση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης οικίας με Η/Υ (ηλεκτρολογικό σχέδιο & διάγραμμα πίνακα)

Εβδομάδα 12η: Επαναληπτικό εργαστήριο (Επίλυση αποριών & παράδοση διορθωμένων εργασιών στους φοιτητές)

Εβδομάδα 13η: Τελική Εξέταση

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • διαβάζουν και κατανοούν σχέδια τεχνικά και ειδικότερα ηλεκτρολογικά
 • κατασκευάζουν απλά σχέδια με το χέρι
 • κατασκευάζουν απλά σχέδια με χρήση ΗΥ
 • χρησιμοποιούν το σχέδιο ως διεθνή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των μελετητών, τεχνικών & κατασκευαστών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Δαυίδ Κωνσταντίνος, Ανθυμίδης Κωνσταντίνος, Σχεδίαση με Η/Υ. Το AUTOCAD στην πράξη, Δίσιγμα, 2014
 2. Omura George, AutoCAD 2010 Οπτικός οδηγός, ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ Εκδοτική, 2010
 3. Στ. Α. Μαυρομμάτης, Μηχανολογικό Σχέδιο, 2016
 4. Α. Γούτη, Το Ηλεκτρολογικό Σχέδιο - Μέρος Ι, Τέταρτη Έκδοση, Εκδόσεις ΙΩΝ, 2004
 5. Α. Παπαβασιλείου, ECDL CAD μέσα από το AutoCAD, ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ Εκδοτική, 2008
 6. Ι. Β. Κατατράσογλου, Ηλεκτρολογικό Σχέδιο, 12η Έκδοση, Εκδόσεις ΙΩΝ,1998
 7. Π. Mπούρκα, Εισαγωγή στο Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο, 1992
 8. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ, Ηλεκτρολογικό Σχέδιο – Ανάλυση Κυκλωμάτων, Εκδόσεις ΙΩΝ, 1997
 9. B.G. Teubner, Technisches Zeichnen, Stuttgart 1980.
 10. K. Hart, Engineering Drawing, Edinburgh 1982.
 11. I.S. Vyshnepolsky, Engineering Drawing, 1985. 
Ταυτότητα Μαθήματος
 • Κωδικός: EE142
 • Εκπαιδευτές: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΤΕΝΑ
 • Σχολή - Τμήμα: Σ.Τ.ΕΦ. - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
 • Τύπος: Προπτυχιακό
 • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
 • Χρήστες: 191 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS