Περιγραφή

Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση και αποτελεσματική χρήση των βασικών εννοιών και μεθόδων σχεδίασης και ανάλυσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με τη βοήθεια Η/Υ και κατάλληλου λογισμικού.

 

Λόγω εκσυγχρονισμού του προγράμματος σπουδών του τμήματος και της εισαγωγής μαθημάτων όπως π.χ. Δίκτυα Η/Υ, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες, Ηλεκτρολογικό Σχέδιο με Χρήση Η/Υ, το μάθημα και το εργαστήριο Εξομοίωσης Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων με χρήση Η/Υ δεν θα διδαχτεί στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Τμήμα του (π.χ. Matlab) θα μεταφερθεί σε άλλα μαθήματα (π.χ. ΣΑΕ ΙΙ). 

Ταυτότητα Μαθήματος
  • Κωδικός: EE145
  • Εκπαιδευτές: Θεόδωρος Ζαχαριάδης
  • Σχολή - Τμήμα: Σ.Τ.ΕΦ. - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
  • Τύπος: Προπτυχιακό
  • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
  • Χρήστες: 73 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS 

Θεματικές Ενότητες Μαθήματος

1.

Εργαστήριο

Αντικείμενο

1. 

Ενημέρωση Εργαστηρίου

2.

Εισαγωγή στην Εξομοίωση Κυκλωμάτων – Πλεονεκτήματα, Βασικές Αρχές.

3.

Εισαγωγή στις Λειτουργίες  και τα Χαρακτηριστικά του Orcad PSpice 9.1 (Shareware) – Σχεδίαση Κυκλωμάτων. Δημιουργία Project, Περιβάλλον Σχηματικού Συντάκτη, Οργάνωση Εξαρτημάτων σε Βιβλιοθήκες, Αναζήτηση Εξαρτημάτων, Πηγές Τροφοδοσίας, Γειώσεις.

4.

Εισαγωγή στις Λειτουργίες  και τα Χαρακτηριστικά του Orcad PSpice 9.1 (Shareware) – Σχεδίαση Κυκλωμάτων. Διασύνδεση Εξαρτημάτων (wire, bus, bus entry, junction), Υλοποίηση Πολυεπίπεδης - Πολυσέλιδης Σχεδίασης (off-page connectors), net alias, Βοηθητικά Εργαλεία σχεδίασης (text, line, rectangle, ellipse, arc, polyline, picture).

5. 

Υλοποίηση Σχεδίασης Κυκλώματος.

6.

Εισαγωγή στις Λειτουργίες  και τα Χαρακτηριστικά του Orcad PSpice 9.1 (Shareware) – Προσομοίωση Κυκλωμάτων. Επιλογή Τύπου Προσομοίωσης, Δυνατότητες, Προϋποθέσεις,  Παράθυρο Προβολής Αποτελεσμάτων. Χρήση Εργαλείων Απεικόνισης Αποτελεσμάτων, Κέρσορες (cursors).

7.  

Bias Point Analysis & Output File.

8. 

DC Sweep Analysis

9. 

Time Domain (Transient) Analysis I & VSTIM

10. 

Time Domain (Transient) Analysis II & Fourier Transform

11.

Time Domain (Transient) Analysis III & VPULSE

12.

AC Sweep Analysis

13.

Επαναληπτικό Εργαστήριο (Συμπληρωματικά Στοιχεία Εξομοίωσης Κυκλωμάτων)