Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις αρχές σχεδίασης και τεχνολογίες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών με έμφαση σε εφαρμογές πολυπλοκότερες των ιστοσελίδων όπως εφαρμογές ηλεκτρονικών αγορών, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κατανεμημένης διαχείρισης δεδομένων κ.λπ.

Στο θεωρητικό μέρος αναπτύσσονται: Βασικές έννοιες τεχνολογίας λογισμικού. Κύκλος ζωής λογισμικού. Σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού. Τεχνικές κατανεμημένης διαχείρισης δεδομένων. Σχεσιακές βάσεις δεδομένων, δομές αποθήκευσης, επεξεργασία και αποτίμηση ερωτήσεων, συντονισμός ταυτόχρονων προσπελάσεων. Μηχανές αναζήτησης, τεχνικές crawling, διάχυση πληροφορίας σε συστήματα ομότιμων κόμβων, ανάκτηση πληροφορίας σε κοινωνικά δίκτυα, εισαγωγή στις κινητές επιχειρήσεις, ηλεκτρονικές και κινητές αγορές, ηλεκτρονικές και κινητές πληρωμές (e-payment, m-payment), Ασφάλεια πληρωμής με συσκευές χειρός, (palmtop appliances)

Το εργαστηριακό μέρος θα αναπροσαρμόζεται και ενδεικτικά θα περιέχει ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης δεδομένων, εφαρμογών ηλεκτρονικών πληρωμών.

Ταυτότητα Μαθήματος
  • Κωδικός: EE153
  • Εκπαιδευτές: Παναγιώτης Τρακάδας
  • Σχολή - Τμήμα: Σ.Τ.ΕΦ. - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
  • Τύπος: Προπτυχιακό
  • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
  • Χρήστες: 114 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS