Περιγραφή

Το μάθημα παρέχει στους σπουδαστές βασικές γνώσεις της επιστήμης της Προστασίας Κατασκευών από ατμοσφαιρικά ηλεκτρικά φαινόμενα. Καταδεικνύει την αναγκαιότητα του σωστού σχεδιασμού συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας, αναλύει την καταλληλότερη  επιλογή υλικών για την κατασκευή του, και περιγράφει τις μεθόδους εργαστηριακών δοκιμών και ελέγχων που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του.         

 

 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να κατανοούν:

 

 • τους βασικούς μηχανισμούς ηλεκτρικών ατμοσφαιρικών φαινομένων και τις συνέπειες των πληγμάτων των κεραυνών στους ανθρώπους και τις κατασκευές,  

 • τις μεθόδους εκτίμησης τις πιθανότητας πλήγματος κατασκευών από κεραυνούς,

 • τις μεθόδους προστασίας κατασκευών από κεραυνούς,

 • τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου (εξωτερικού - εσωτερικού) συστήματος αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ),

 • τα διάφορα μέρη καθώς και τα χρησιμοποιούμενα υλικά που απαρτίζουν ένα σύστημα αντικεραυνικής προστασίας,

 • την ιδιαιτερότητα και τους διάφορους τρόπους εφαρμογής του σχεδιασμού συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας κατασκευών με ειδικές – επικίνδυνες χρήσεις,   

 • τις εργαστηριακές μεθόδους δοκιμής εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται σε ένα σύστημα αντικεραυνικής προστασίας

     

Τέλος θα μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν για το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου συστήματος αντικεραυνικής προστασίας.

Λέξεις Κλειδιά: Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας, Ατμοσφαιρικές Υπερτάσεις, Γειώσεις, Κρουστικές Τάσεις Δοκιμών

Ταυτότητα Μαθήματος
 • Κωδικός: EE176
 • Εκπαιδευτές: Γιάννης Κουτσούμπης
 • Σχολή - Τμήμα: Σ.Τ.ΕΦ. - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
 • Τύπος: Προπτυχιακό
 • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
 • Χρήστες: 76 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS 

Θεματικές Ενότητες Μαθήματος

1.

1. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΛΗΓΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΥΝΩΝ

3. 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ – ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

4.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΠ) – ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΚΙΔΑΣ FRANKLIN – ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΛΩΒΟΥ FARADAY, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΑΠ

5.

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΑΠ – ΣΥΛΕΚΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΘΟΔΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ, ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

6. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΑΠ, ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ – ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ), ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

7.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΔΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΑΠ (ΡΑΒΔΟΙ, ΤΑΙΝΙΕΣ, ΠΛΑΚΕΣ, ΜΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ) – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ 

8. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΑΠ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΚΛΩΒΟΥ FARADAY, ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

9. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΑΠ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ    

10. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΥΨΟΥΣ (ΚΤΗΡΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΓΕΦΥΡΕΣ, ΠΥΡΓΟΙ)

11. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΗΠΕΔΑ, ΠΛΟΙΑ, ΛΕΩΦΩΡΟΙ)

12. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (ΟΡΥΧΕΙΑ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ) 

13.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΑΠ