Περιγραφή

H Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης καθώς αφορά στην επαφή των φοιτητών με τον εργασιακό χώρο. Είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη. Η εφαρμογή της αποκτημένης γνώσης στην αγορά εργασίας μπορεί να φτάσει στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας των τελειόφοιτων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επίσης, η απόκτηση τέτοιων εμπειριών μπορεί να βοηθήσει στον σωστό προσανατολισμό του φοιτητή ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ορίσει τους επαγγελματικούς του στόχους.

Η Πρακτική Άσκηση στοχεύει στην επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου. Με την παρέμβαση αυτή επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή σε τέτοιο βαθμό ώστε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων προς την Αγορά Εργασίας αλλά και αίτημα της Αγοράς Εργασίας προς τα Ιδρύματα. Συμβάλλει στην επίτευξη αμφίδρομης δράσης μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου.

Ταυτότητα Μαθήματος
  • Κωδικός: EE183
  • Εκπαιδευτές: Ηλίας Χαράλαμπος -Τσαμπάσης Ελευθέριος
  • Σχολή - Τμήμα: Σ.Τ.ΕΦ. - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
  • Τύπος: Προπτυχιακό
  • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
  • Χρήστες: 156 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS 

Θεματικές Ενότητες Μαθήματος

1. Οδηγός πρακτικής άσκησης

Ο οδηγός πρακτικής άσκησης περιγράφει τη διαδικασία της πρακτικής άσκησης και βρίσκεται στο φάκελο "εγγραφα".

2. Θέσεις πρακτικής άσκησης

Οι φοιτητές μπορούν να

α) ενημερωθούν για νέες θέσεις πρακτικής άσκησης οι οποίες ανακοινώνονται στις "ανακοινώσεις" ή

β) μάθουν φορείς πρακτικής άσκησης. Σχετική λίστα υπάρχει στο φάκελο "εγγραφα".

3. Ισχύουσα νομοθεσία

Η ισχύουσα νομοθεσία συνοψίζεται στο αντίστοιχο αρχείο που βρίσκεται στο φάκελο "έγγραφα".

4. Χρήσιμα έντυπα

Τα έντυπα που σχετίζονται με την πρακτική άσκησης βρίσκονται στο φάκελο "έγγραφα/έντυπα".