Περιγραφή

Μετασχηματιστές: Βασική κατασκευή. εξισώσεις τάσεων και ισοδύναμο κύκλωμα μονοφασικού μετασχηματιστή, λειτουργική συμπεριφορά, και παράλληλη λειτουργία. Τριφασικοί μετασχηματιστές, συνδεσμολογίες τυλιγμάτων.

Μηχανές συνεχούς ρεύματος: Βασική κατασκευή, τυλίγματα, τάση εξ' επαγωγής, ηλεκτρομαγνητική ροπή, συνδεσμολογίες μηχανών συνεχούς ρεύματος, λειτουργία ως γεννήτριες και ως κινητήρες, εκκίνηση, πέδηση, έλεγχος τάσεως και ταχύτητας.

Ασύγχρονες μηχανές: Βασική κατασκευή, τυλίγματα, εξισώσεις και ισοδύναμο κύκλωμα, ισχύς, ρεύματα, ηλεκτρομαγνητική ροπή, εκκίνηση.

Σύγχρονες μηχανές: Βασική κατασκευή, διέγερση, μαγνητικό πεδίο, εξισώσεις, ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, ηλεκτρομαγνητική ροπή, παραλληλισμός, γεωμετρικός τόπος ρεύματος, αντίδραση τυμπάνου, συμπεριφορά κατά τη φόρτιση, βραχυκυκλώματα, εκκίνηση, συγχρονισμός, έλεγχος ισχύος.

 

Ταυτότητα Μαθήματος
 • Κωδικός: EE186
 • Εκπαιδευτές: Χάλκου Χαρά
 • Σχολή - Τμήμα: Σ.Τ.ΕΦ. - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
 • Τύπος: Προπτυχιακό
 • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
 • Χρήστες: 77 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS 

Θεματικές Ενότητες Μαθήματος

1. Κανονισμός Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Μηχανών

 

 

 

2. Άσκηση 1 - ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

 • Δομή και λειτουργία μηχανών Συνεχούς Ρεύματος
 • Αναγνώριση Μηχανής – Ωμομέτρηση τυλιγμάτων
 • Καμπύλη Μαγνήτισης – Απομαγνήτισης Μηχανής Συνεχούς Ρεύματος

 

3. Άσκηση 2 - ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ

 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 

 • «Λειτουργία Γεννήτριας Συνεχούς Ρεύματος Ξένης διέγερσης και σχεδίαση της χαρακτηριστικής φορτίου»
 • «Λειτουργία Γεννήτριας Συνεχούς Ρεύματος Παράλληλης Διέγερσης και σχεδίαση της χαρακτηριστικής φορτίου»

 

4. Άσκηση 3 - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

 • Λειτουργία και σχεδίαση της χαρακτηριστικής στροφών – ροπής, κινητήρα Συνεχούς Ρεύματος Ξένης ή Παράλληλης διέγερσης
 • Εκκίνηση και Ρύθμιση στροφών, κινητήρα Συνεχούς Ρεύματος Ξένης ή Παράλληλης διέγερσης

 

 

5. Άσκηση 4 - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

 

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

 • «Πειραματικός προσδιορισμός Βαθμού Απόδοσης Μονοφασικού Μετασχηματιστή»
 • «Φόρτιση μετασχηματιστή»

 

 

6. Άσκηση 5 - ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

 • «Πολικότητα και Παραλληλισμός Μονοφασικών μετασχηματιστών»
 • «Συνδεσμολογίες Τριφασικών μετασχηματιστών και Παραλληλισμός

 

 

7. Άσκηση 6 - Σύγχρονη Τριφασική Γεννήτρια

 

Σύγχρονη Τριφασική Γεννήτρια

 • Αναγνώριση και ωμομέτρηση τυλιγμάτων της γεννήτριας
 • Σχεδίαση καμπύλης μαγνήτισης γεννήτριας
 • Σχεδίαση καμπύλης βραχυκύκλωσης γεννήτριας

 

 

8. Άσκηση 7 - Σύγχρονη Τριφασική Γεννήτρια ΙΙ


Σύγχρονη Τριφασική Γεννήτρια

 

Α. Αυτόνομη λειτουργία γεννήτριας «Σχεδίαση χαρακτηριστικής φορτίου με:

• Ωμικό φορτίο

• Επαγωγικό φορτίο

• Χωρητικό φορτίο

Β. Παραλληλισμός γεννήτριας «Φόρτιση παραλληλισμένης γεννήτριας

 

 

9. Άσκηση 8 - ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

 • Εκκίνηση
 • Αποσυγχρονισμός
 • Καμπύλες - V

 

 

10. Άσκηση 9 - ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

 

ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

 • «Λειτουργία Ασύγχρονου Τριφασικού Κινητήρα εν ΚΕΝΩ και Υπολογισμός Απωλειών Περιστροφής»
 • «Δοκιμή ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΈΝΟΥ Δρομέα Ασύγχρονου Τριφασικού Κινητήρα και Υπολογισμός Μερικών Παραμετρικών Στοιχείων»

 

 

11. Άσκηση 10 - ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ & ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

 

ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ & ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

 • «Χαρακτηριστική Ροπής – Στροφών Ασύγχρονου Τριφασικού Κινητήρα και ρύθμιση στροφών
 • «Λειτουργία Ασύγχρονου Μονοφασικού Κινητήρα»